Kevadine hoolduslõikus vanas õunaaias

Koht: Vinni vallamaja, Tartu mnt 2, Pajusti, Lääne-Viru maakond
Aeg: 2024 kevad, õppepäev algab kell 10.00
Maht: 8 ak h
Hind: 80€ 
Juhendaja: Juta Lopp, Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja. 

Sihtgrupp: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised, koduaiapidajad.

Koolituse alustamise nõuded: Sae turvalise käsitsemise oskus. Praktilise töö teostamiseks osalejal võimalusel kaasa võtta isiklik saag (käsisaag või väike mootorsaag) ja oksakäärid. Töö tegemiseks sobiv soe riietus, töökindad, soojad ja niiskuskindlad turvalised jalanõud (nii redelil kui puu otsas ronimiseks).

Koolituse läbinu:

 • teab enamlevinud võratüüpe, 
 • määrab lõikustööde ulatuse, 
 • lõikab vana õunapuu puud säästvalt.

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus:

Auditoorne õpe toimub Vinni Vallavalitsuse hoones Pajustis, praktiline osa viiakse läbi Vinni õunaaias.

 • Auditoorne õpe  
  • Võra ehitus ja enamlevinud võratüübid 
  • Lõikamise ja kujundamise ajad 
  • Noorenduslõikus ja sellele järgnev võrakujundus vanas aias 
  • Tööohutus ja töövahendid 
 • Praktiline õpe  
  • Viljapuu võra osade tundmine aias 
  • Lõikevõtted 
  • Vana õunapuu noorenduslõikus ja edasine hooldus  

Koolitusjuht: Elina Oeselg, 56671936, elina.oeselg@aianduskool.ee

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja katkestamise korral täiemahuline koolitusarve tasumise kohustus.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Räpina Aianduskoolil on õigus õppegrupi mittetäitumise korral toimumise aega edasi lükata või koolitus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustab komisjon avalduste laekumise järjekorras!

Õppegrupis vabu kohti veel: 1

Registreerumine 2024 aasta kursusele:

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Osaleja telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Lisainfo koolitajale

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik

Maksja andmed:
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *