Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK keskkonnateadlikkuse programmi projekt “Keskkonnahariduslik aktiivõpe Räpina Aianduskoolis” juuni-detsember 2012

Projekti eesmärgiks on olnud arendada Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpilaste erialaseid teadmisi läbi praktika. On toimunud 3 õppeekskursiooni:

Rannametsa-Soometsa looduskaitsealale
Tartu Ülikooli Botaanikaaeda ja RMK Elistvere loomaparki (õppeekskursioon “Eesti kaitsealused taimed ja loomad”)
Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-muuseumisse

25.oktoobril toimus Räpina Aianduskoolis sama projekti raames Keskkonnapäev, kus keskkonnakaitse eriala II kursuse õpilased tegid ettekande õppeekskursioonist Rannametsa-Soometsa looduskaitsealale ning kus Urmas Tartes pidas 2-osalise loengu teemal “Putukate liigirikkus, erinevad eluvormid, elukäik ja putukate roll looduses ning inimese elus”.

 

KIK looduskaitse programmi projekt “Räpina mõisapargi ehitus- ja renoveerimistööde I etapp” 01.07.2011 – 31.03.2012 

Siiani on Räpina Aianduskool tegelenud KIKi toetusel kaitsealuse Räpina mõisapargi hooldustöödega, kuid tööde jätkamiseks tuli koostada pargikujunduse põhiprojekt, mis valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel 2010.aastal. Pargi heakorrastuse põhiprojektis kavandatud ehituslike heakorrastustööde läbiviimine selle projekti alusel on kooskõlas Muinsuskaitse-, Keskkonna- ja Looduskaitseameti nõuetega.
2011.aastal ellu viidud projekti käigus teostatud tööde tulemusena renoveeriti ajalooline pargipaviljon ehk rotund. Pargi külastajad saavad edaspidi lähemalt uurida klaaskatte ja valgustuse abil eksponeeritud üle 150-aasta vanust mõisakaevu. Pargi “aednikumaja” esine kergliikluse teelõik sai uue asfaldist ja munakividest katte. Sealsamas valmis uus puhkealaga pinkidega ning Pargi 30 maja juurde ehitati ümbrusesse sobiv puukuur.

Pildimaterjali jm infot projekti kohta saab peatselt lugeda Räpina Aianduskooli uuelt veebilehelt!

KIK keskkonnateadlikkuse maakondliku programmi projekt “Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpilaste õpe väljaspool kooliruume”  01.05.2011 – 30.06.2012

Projekti eesmärgiks on süvendada Räpina Aianduskoolis õppivate keskkonnakaitse õpilaste erialaseid teadmisi läbi praktiliste õppepäevade.

Loe projekti kohta lähemalt (SIIT) ja ajalehe “Aeg ja Vaim” detsembrikuu numbrist!

KIK keskkonnaprogrammi projekt “Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õuesõpe” 01.06.2010 – 30.11.2010

Vaata lähemalt projekti käigus valminud keskkonnasõbraliku matkakoolituse õpimappi siit!

Valmis Räpina mõisapargi pargikujunduse projekt

Räpina pargi projektid aastatel 2003-2008: