Kergete rõivaste rätsepa alusõpe I

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg: 26.01. – 30.03. 2019 Koolituspäevad toimuvad reedeti ja laupäeviti – L 26.01., L 02.02., L 09.02., R 15.02., L 16.02., R 22.02., L 09.03., L 16.03., R 22.03., L 23.03., R 29.03., 30.03. algusega kell 8.30.

Maht: 130h, millest 100 kontakttundi

Sihtgrupp:
• erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
• keskhariduseta täiskasvanud;
• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+;
• varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad;
• tekstiilkäsitöölised.

Koolituse alustamise nõuded:
Kuulumine sihtgruppi
Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal

Kursuse läbinu:
1. Teab ja loetleb erinevatest tekstiilkiududest kangaste omadusi, valides rõivaesemetele sobilikud põhi-ja abimaterjalid
2. Võtab mõõdud ning konstrueerib seeliku- ja pihaosa põhilõike.
3. Kohandab põhilõikeid mõõtude järgi , teeb sellele lihtsamaid moekohaseid tuletisi.
4. Kujundab – modelleerib rõivaid figuuride eripärasid arvestades.
5. Teostab lihtsamate rõivaesemete juurdelõikust, viib läbi rõivaproove ja teeb proovi parandusi.
6. Kavandab ja kasutab rõivaesemete õmblemisel õiget tehnoloogiat.
7. Teostab, vastavalt materjali omadustele, toote töötlemise sisese ja lõpp kuum-niiske töötlemise.

Enne registreerumist palun kindlasti tutvuda õppekavaga, mis on käesoleva lehekülje allservas!

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/