Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis

Räpina Aianduskool osaleb SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskuse kolmeaastases projektis

“Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis”.

Projekti raames ning koostöös Karjäärinõustamise Teabekeskusega on välja töötatud kooli karjääriõppe tegevuskava 2007/2008 õppeaastaks ning katsetatakse karjääriõppe valikaine materjale.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetme 1.1 raames