Jõuluseaded: dekoratiivne lauapärg ja riputatav seade


Koht:
Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 10.12.2021
Maht: 8 akad. tundi
Koolitaja: Räpina Aianduskooli floristika kutseõpetaja

Sihtgrupp:  Harrastajad kodukaunistajad ja tegutsevad floristid. Eenev floristika-alane väljaõpe ei ole vajalik.

Kursuse läbinu: 

  1. püstitab tööülesande lähtudes lilleseade tööde eripärast;
  2. planeerib ajakasutust, mahukust, kontrollib materjalide ja töövahendite olemasolu;
  3. valib töö disaini (asetusviisi), lähtudes tööülesandest ja materjalidest, arvestab kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
  4. kasutab sobivaid materjale, ohutuid töövõtteid ja sobivat tehnikat, hoiab korras töökoha.

Õppepäeva lõpuks valmib igal osalejal isiklik dekoratiivne lauapärg ja riputatav jõuluteemaline seade.

Osalejal vaja kaasa võtta peotäis ilusaid igihaljaid oksi (nulg, kadakas, mänd), dekoratiivseid jõuluasju ja võimalusel kuusekäbisid.

Hind: 40€

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega   ja õppekavaga .

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust kindlasti e-posti teel ühendust.
Võimalike lisaküsimuste korral pöörduge julgesti e-maili või telefoni teel koolitusjuhi poole! Koolitusjuht: Elina Oeselg, elina.oeselg@aianduskool.ee, 56671936

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja