Jahitunnistuse taotleja koolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina

Maht: 56h, millest on auditoorset õpet 38h ja praktilist õpet 18h
Hind:  270€
Koolituse aeg: planeeritud algus on L 15. veebruar 2020

Registreerumise tähtaeg on 9. veebruar 2020! Registreerumine Metsis keskkonnas – http://metsis.ejs.ee     Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.
Auditoorne õpe toimub Räpina Aianduskoolis, laskeharjutused toimuvad Põlvas lasketiirus.

Kursus on ettevalmistuskoolitus jahitunnistuse saamiseks. Kursuse edukalt läbinu omab põhjalikku ülevaadet ulukibioloogiast, ulukihoolest, keskkonnakaitsest, jahialastest õigustest, jahipidamisest, jahirelvadest, laskemoonast ja laskmisest. Kursus hõlmab ka esmaabikoolitust.

Koolitus vastab keskkonnaministri „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord“ määrusele RT I, 13.09.2017, 2

Kursuse põhiläbiviija andmed:

Arvi Lepisk – Keskkonnakaitse aluste, ulukibioloogia ja jahinduse pikaaegne õppejõud Räpina Aianduskoolis, Põlva Jahiselts MTÜ juhatuse liige.

Koolitustasu eest tagatakse osalejale koht õppegrupis (nii auditoorses kui praktilises õppes) ja pääs eksamile. Korduseksami tasu on 6€/eksam. Koolituse edukale läbijale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus ja riiklike eksamite eduka läbimise korral õiend jahitunnistuse saamiseks. 

Lisainfo koolituse sisu kohta arvi.lepisk@aianduskool.ee, koolituse korraldusliku poole kohta elina.oeselg@aianduskool.ee.