Jahitunnistuse taotleja koolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Maht: 69 ak h, millest auditoorset õpet on 51 tundi ja praktilist õpet 18 tundi.
Hind:  370€, maksmine ettemaksuarve alusel.
Koolituse aeg: L 18. veebruar – aprill2023, õppepäevad toimuvad nädalavahetustel.

Registreerumise tähtaeg on 12. veebruar 2023! Registreerumine Metsises on avatud! Lisaks tuleb teil oma andmed edastada alloleva vormi kaudu! Siinolev registreerumine on vajalik kursuse avamiseks ja arvete väljastamiseks, Metsises registreerumine on vajalik vaid eksamile pääsemiseks. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.
Auditoorne õpe toimub Räpina Aianduskoolis, laskeharjutused toimuvad Põlvas siselasketiirus. 

Kursus on ettevalmistuskoolitus jahitunnistuse saamiseks. Kursuse edukalt läbinu omab põhjalikku ülevaadet ulukibioloogiast, ulukihoolest, keskkonnakaitsest, jahialastest õigustest, jahipidamisest, jahirelvadest, laskemoonast ja laskmisest. Kursus hõlmab ka 16-tunnist esmaabikoolitust, mis on vajalik relvaloa taotlemiseks! Koolituse lihtsamaks läbimiseks on soovitatav eel-studeerida EJS lehel olevaid avalikke õppematerjale.

Koolitus vastab keskkonnaministri „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord“ määrusele (RT I, 13.09.2017, 2) ja Relvaseadus § 35. “Soetamisloa ja relvaloa taotlemine füüsilise isiku poolt” lõige 6) esmaabikoolituse tingimustele (RT I, 03.07.2020, 4).

Kursuse põhiläbiviijate andmed:
Arvi Lepisk – Keskkonnakaitse aluste, ulukibioloogia ja jahinduse pikaaegne õppejõud Räpina Aianduskoolis, Põlva Jahiselts MTÜ juhatuse liige,
Kaupo Kindsigo – relvad,
esmaabikoolituse viib läbi Karin Herman, terviseameti registrikood N00291 (Räpina Aianduskool väljastab eraldi tõendi esmaabikoolituse läbimise kohta).

Koolitustasu eest tagatakse osalejale koht õppegrupis (nii auditoorses kui praktilises õppes) ja pääs esmakordsele eksami sooritamisele. Korduseksami sooritamise tasu on 10€/eksam. Koolituse edukale läbijale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus ja riiklike eksamite eduka läbimise korral õiend jahitunnistuse saamiseks. Lisaks esmaabikoolituse läbimise tõend relvaloa taotlemiseks.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

 Koolitusjuht: Elina Oeselg. Lisainfo tel: 56699511 või elina.oeselg@aianduskool.ee

 Registreerumine lõppenud.