Jahitunnistuse taotleja koolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Maht: 61 kontakttundi.
Hind:  390€, maksmine ettemaksuarve alusel.
Koolituse aeg: L 10. veebruar – 31.03.2024, õppepäevad toimuvad nädalavahetustel.

Registreerumine Metsises avatud! Mõlemas keskkonnas (siinsel kodulehel ja Metsises) on vaja eraldi registreeruda! Siinolev registreerumine on vajalik kursuse avamiseks ja arvete väljastamiseks, Metsises registreerumine on vajalik jahitunnistuse eksamile pääsemiseks. Kursus toimub vaid õppegrupi komplekteerumisel. Miinimum avalduste arv on 10.
Auditoorne õpe toimub Räpina Aianduskoolis, laskeharjutused toimuvad Põlvas siselasketiirus.

Kursus on ettevalmistuskoolitus jahitunnistuse saamiseks. Kursuse edukalt läbinu omab põhjalikku ülevaadet ulukibioloogiast, ulukihoolest, keskkonnakaitsest, jahialastest õigustest, jahipidamisest, jahirelvadest, laskemoonast ja laskmisest. Koolituse lihtsamaks läbimiseks on soovitatav eel-studeerida EJS lehel olevaid avalikke õppematerjale.

Koolitus vastab keskkonnaministri „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord“ määrusele RT I, 13.09.2017, Lisa 1 (keskkonnaministri 07.03.2023 määruse nr 9 sõnastuses).

Kursuse põhiläbiviijate andmed:
Arvi Lepisk – Keskkonnakaitse aluste, ulukibioloogia ja jahinduse pikaaegne õppejõud Räpina Aianduskoolis, Põlva Jahiselts MTÜ juhatuse liige,
Kaupo Kindsigo – relvad,
Anne Reitel – jahikoerad,
Anne Vasarik – laskeharjutus.

Koolitustasu eest tagatakse osalejale koht õppegrupis (nii auditoorses kui praktilises õppes) ja pääs koolieksamile. Koolituse edukale läbijale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus. Peale koolieksamit sooritatakse kohe riiklik jahiteooriaeksam. Riikliku teooriaeksami ja laskekatseeksami tasu on vastavalt EJS otsusele a’ 10€. Tasuda eksami vastuvõtjale eraldi arve alusel.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

 Koolitusjuht: Elina Oeselg. Lisainfo tel: 56671936 või elina.oeselg@aianduskool.ee

Registreerumine lõppenud