Jahitunnistuse taotleja koolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Maht: 69 ak h, millest auditoorset õpet on 51 tundi ja praktilist õpet 18 tundi.
Hind:  300€
Koolituse aeg: planeeritud algus on L 20. märts 2021 NB! Auditoorse osa püüame korraldada veebikoolitusena!

Registreerumise tähtaeg on 14. märts 2021! Registreerumine Metsis keskkonnashttp://metsis.ejs.ee   Õppekohti on ainult 10!!!! Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata. Registreerumine avaneb Metsises hiljemalt 6. nädala alguses!
Auditoorne õpe toimub Räpina Aianduskoolis, laskeharjutused toimuvad Põlvas siselasketiirus.

Kursus on ettevalmistuskoolitus jahitunnistuse saamiseks. Kursuse edukalt läbinu omab põhjalikku ülevaadet ulukibioloogiast, ulukihoolest, keskkonnakaitsest, jahialastest õigustest, jahipidamisest, jahirelvadest, laskemoonast ja laskmisest. Kursus hõlmab ka 16-tunnist esmaabikoolitust, mis on vajalik relvaloa taotlemiseks!

Koolitus vastab keskkonnaministri „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord“ määrusele (RT I, 13.09.2017, 2) ja Relvaseadus § 35. “Soetamisloa ja relvaloa taotlemine füüsilise isiku poolt” lõige 6) esmaabikoolituse tingimustele (RT I, 03.07.2020, 4).

Kursuse põhiläbiviija andmed:
Arvi Lepisk – Keskkonnakaitse aluste, ulukibioloogia ja jahinduse pikaaegne õppejõud Räpina Aianduskoolis, Põlva Jahiselts MTÜ juhatuse liige.
Esmaabikoolituse viib läbi ja tõendi väljastab Karin Herman, terviseameti registrikood N00291.

Koolitustasu eest tagatakse osalejale koht õppegrupis (nii auditoorses kui praktilises õppes) ja pääs eksamile. Korduseksami tasu on 6€/eksam. Koolituse edukale läbijale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus ja riiklike eksamite eduka läbimise korral õiend jahitunnistuse saamiseks. Lisaks esmaabikoolituse läbimise tõend relvaloa taotlemiseks.

Lisainfo koolituse sisu kohta arvi.lepisk@aianduskool.ee, koolituse korraldusliku poole kohta elina.oeselg@aianduskool.ee.