Ilukirja baaskursus

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 15. jaanuar 2020 Koolituspäevade algus kell 9.00
Maht: 24 ak tundi
Koolitaja: Ülle Sarnit

Sihtgrupp:  Lille- ja käsitöö poodides ning tavanditeeninduses  töötavad inimesed, kes vajavad oma töös kauni kirja praktilist valdamist. Osaleda võivad ka kõik teised, kes soovivad õppida kalligraafia algtõdesid. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras.

Koolituse õpiväljundid:
Kuruse läbinu kujundab ja kirjutab kaunis kirjas õnnitluskaarte, leinalinte jms.

Hind: 150€
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 
Registreerumisvormil märkige kindlasti “Koht” reale kursuse toimumiskoha eelistus (Põlvamaa või Saaremaa).

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht *
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed