Hoolduskoristuse teostamine teoorias ja praktikas

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: august – september 2020 Õppegrupp avatakse õppegrupi täitumisel.
Maht: 32 ak tundi
Hind: 150€
Koolitaja: Juta Mõts

Sihtrühm:
 keskhariduseta täiskasvanud,
 aegunud oskustega elanikkond vanuses 50 +,
 puhastusteenindajad ja töötajad, kelle töö sisuks või üheks tööülesandeks on puhastustööde teostamine, korraldamine.

Koolituse läbinu oskab:
• kasutab koristusvaldkonna sõnavara;
• eristab pinnakattematerjale ning teab nende omadusi;
• määratleb erinevate ruumitüüpide koristusvajadust;
• valib sobivad koristustarvikud ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja pinnakattematerjalidest;
• kasutab sobivat puhastusmeetodit vastavalt mustuse tüübile ja pinnakattematerjalile;
• planeerib ja tõhustab oma tööd, kasutades otstarbekaid puhastusmeetodeid vastavalt olukorrale (koristusjuhendid).

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud haridustase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.