Hea Tahte Koostöölepe

Esmaspäeval, 2. septembril sõlmisid Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Urvaste Kool Hea Tahte Koostööleppe. Leppe sisuks on see, et eelpool nimetatud õppeasutused viivad Urvaste koolis läbi kutseõpet. Koostöös ollakse lahenduskesksed ja suhtlemine põhineb vastastikusel austusel.