Hea mikrokoliima loomine oma firmas- kõigi edukuse alus 26.02.2015

Kursus: HEA MIKROKLIIMA LOOMINE OMA FIRMAS-KÕIGI EDUKUSE ALUS

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Koolituspäevad: N26.02.; N05.03.2015 kell  9.30-16.00
Maht: 12 akadeemilist tundi
Hind: 46 €
Lektor: Toivo Niiberg

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – Firmade ja asutuste juhid ning omanikud, kellel on õigus ning vajadus mikrokliima kujundamiseks oma kollektiivis.

Eesmärk
Koolituse tulemusena parandab koolitus läbinu oma kollektiivi mikrokliimat.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab Meie- tunde tekitamise võimalusi ja oskab seda teha
  • Oskab arvestada üksikisiku mõju
  • Kaasab meeskonda probleemide lahendamisse
  • Tunnustab ja märkab alluvaid
  Õppesisu
  Alateemad:

1.Millised tegurid määravad kollektiivi positiivse mikrokliima.                              1
2.Kuidas tekib “meie“ tunne? ”Meie” tunnet süvendavad tegurid.
3.Kohesiivsus ehk grupi tähtsuse mõju selle üksikliikmele ja juhi oskus seda arvestada.
4.Meeskonnatöö. Meeskonna kaasamine juhtumi lahendamisesse- protseduuri kirjeldus.
5.Levinumad mikrokliima tüübid Eesti oludes, plusside ja miinuste analüüs: vihased konkurendid (aluseks tükitöö), rahulikud individualistid (loometöö), meeldivad ajaveetjad (aluseks ajatöö), üksmeelsed rahulolijad jne.
6.Kuidas kollektiivi mikrokliimat uurida? Grupi kokkukuuluvuse aste ja sotsiogramm.
7.Kuidas alluvaid enam märgata ja tunnustada?
8.Hea ja halva juhi tunnused. Manipulatsioon ja demagoogika.