Haridusministri külaskäik

Haridusminister Mailis Reps külastas Põlvamaa visiidi käigus 16. jaanuaril 2018 Räpina Aianduskooli, kus kohtus õpetajate, õpilaste ja töötajatega. Minister andis lühikese ülevaate, milliste tegevustega aidatakse kaasa kutsehariduse arendamisele.

Uuriti, millises suunas on arenenud gümnaasiumitele sisseastumislävendi seadmise mõte. Nagu selgus, on võimalikke arengusuundi mitmeid. Ministri sõnul on vägagi tervitatav, et see teema on avalikkuses diskussiooni tekitanud. Teadaolevalt, ei jätka Eestis iga kolmas gümnaasiumilõpetaja haridusteed. Miks mitte ei võiks selle sihtgrupi valikuks olla hoopis kutseõpe?

Peamise ootusena kutsekoolidele tõi minister Reps välja väljalangevuse vähendamise nõrgemate õppijate toetamise kaudu.

Tänu ministri lahedale ja sundimatule hoiakule möödus kohtumine mõnusas ja vabas õhkkonnas.