Haridus- ja teadusministri visiit aianduskooli

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna külastas 3. juunil 2022 Räpina Aianduskooli, kus kohtus õpetajatega, tutvus õppemajandiga ning võttis vastu uudise valitsuskoalitsiooni lagunemisest.

 

Kohtumisel aianduskooli direktori ja õpetajatega olid teemaks kutsehariduse väljakutsed. Minister tõi välja, et tuleb tegutseda selle nimelt, et nii üldhariduse õpetajad kui ka õpilased näeksid, kui head ja mitmekülgsed õppimistingimused meie kutsekoolides on. Üks võimalus üldhariduskoolidega koostööd parandada on pakkuda põhikooli 7.-9.kl õpilastele valikaineid või loodusainete praktikume. 
Samuti tuleb kindlustada kutsekeskhariduse omandanule võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis. Üldharidus kutsekeskhariduse õppekavadel peaks andma õppijale parema ettevalmistuse soovi korral õpingute jätkamiseks. Võimalik, et see vajab pikemat õppeaega ja veelgi individuaalsemat lähenemist vastavalt õpilase vajadustele.
Räpina Aianduskooli tulevad õppima ka noored venekeelsetest koolidest. Eesti keelest erineva emakeelega laste keeleoskusega tuleb eraldi tegeleda ja see on ressursimahukas, et nad suudaksid riigikeeles õppida. 1. aasta lõpuks peaks õppija saavutama vähemalt A2 taseme.

allikas: Liina Kersna FB
foto: Raimo Roht

Teade avaldatud 07.06.2022