Haljasalade hooldaja 13.04.2015

Kursus: HALJASALADE HOOLDAJA
Maht: 1200 tundi (45 EKAP)
Toimumise aeg: 13.04.-10.12.2015
Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina 64505
Põhiõpetajad: M.Laanes, A.Parksepp, U.Roht, T.Albert, A.Pedosk, T.Evestus, A.Käär
Hind: 2200€
NB! Tegemist on töökohapõhise õppega, mis koosneb praktikast ettevõttes(vähemalt 2/3 õppetegevuse kogumahust), kontaktõppest ja iseseisvast tööst ja kogu õpe toimub kooli õppekava alusel. Õppe kogumaht on 1200 tundi, millest 800 tundi toimub praktikast ettevõttes ja 400 tundi koolis. Õpe ettevõttes ja koolis toimub vaheldumisi.

ÕPPEKAVA