Graafilised materjalid ja nende disainimine algajatele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 2. – 24.märts 2023
Maht: 33 ak tundi (28 kontakttundi)
Õpe toimub kontaktkoolitusena, kokku on kolm kohtumist/sessi. Paarispäevade esimene päev algab kell 13 ja teine päev kella 9. Koolituspäevad on:
N-R 02. – 03.03.
R-L 10. – 11.03.
R 24.03.
Koolitaja: MSc Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog. Digitaalne arengumapp: https://katrinidigimapp.weebly.com

Sihtrühm: Kõik inimesed, kes tunnevad ennast arvuti ja nutiseadme kasutamisel ebakindlalt ning soovivad digipädevust graafiliste materjalide loomisel arendada.

Koolituse alustamise nõuded: Koolitusel osalejal on juurdepääs arvutile ja internetile. Kasuks tuleb personaalse nutiseadme (nutitelefoni) olemasolu.

Õpiväljundid Koolituse läbinu:

  • oskab nutiseadmega pildistada esteetilisi pilte ning teeb esmase töötluse;
  • loob ja kujundab nii arvutiprogrammide kui pilvesüsteemide abil plakati, kuulutuse, infovoldiku, nimekaarti, pildialbumi, pildikollaaži, slaidiesitluse;
  • koostab lihtsamaid kogumikke tehtud töödest ja oskab neid vajadusel teistega jagada;
  • otsib infot turvaliselt;
  • oskab jälgida ja eesmärgipäraselt kasutada autoriõiguse seadust ning Creative Commonsi litsentse, teab mis on avalik omand;
  • oskab kujundada enda digitaalset jalajälge.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Koolitusjuht: Elina Oeselg, elina.oeselg@aianduskool.ee 

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata ja mõjuval põhjusel kursus ka ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid. Registreerumine lõppenud.