Täienduskoolitus floristidele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Leeri Lillesalong  Tartu, Poe 10
Aeg: 29.okt. – 21.nov. 2018. Koolituspäevad on 29. – 31. oktoober ja 19. – 21. november algusega kell 9.00.
Maht: 52 tundi, millest kontakttunde 48 tundi.

Sihtgrupp: Erialase floristi tasemehariduseta täiskasvanud ja/või aegunud oskustega (floristi õpingutest
möödunud vähemalt 10 aastat) täiskasvanutele, kes töötavad lillepoes.

Kursuse läbinu:
1) kasutab oma töös töövahendeid korrektselt ja ohutult
2) saab aru värvusõpetuse ja kompositsiooni põhireeglitest peamisi floristikas kasutatavaid
termineid ja teab nende tähendust
3) eristab erinevaid lilleseade disaini võimalusi ja rakendab oma töös kompositsioonireeglitel
põhinevaid disainielemente
4) määratleb ja valib erinevaid taimmaterjale ja abivahendeid ning kasutab neid
eesmärgipäraselt
5) seadete valmistamisel valib õige tehnika ja töövõtted

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

ÕK Täienduskoolitus floristidele