Florist 4. taseme kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid  Räpina Aianduskooli, tähtajaks 22. juuni 2017

Kutse Florist, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid koolilõpetajale on:

a. avaldus

b. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,

c. kooli portfoolio (dropbox või google drive, weebly, office 365) jagada linki kutsekomisjonile.

portfoolio sisaldab muu hulgas:

i. CV, mis on vormistatud vastavalt käesoleva korra lisale 2 või Europassi CV,

ii. kutsealase tegevuse kirjeldus (töökogemus)

 

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutsestandardite kompetentsidele vastavust hinnatakse standarditele kehtestatud hindamisstandardite alusel

Florist, tase 4

Kutse Florist, tase 4 kompetentsuse hindamisviisid on sel aastal:

  • portfoolio,
  • taim- ja abimaterjalide tundmine,
  •  praktilised proovitööd.

2 tööd  vaba disainiga – spiraalkimp karkassil ja seade plastvahus paralleelsete varte asetusega.