Florist 4. taseme kutse taotlemine

Florist, tase 4 kutseeksam Räpina Aianduskooli floristika eriala lõpetajatele toimub 27. – 28.06.2017 Räpina Aianduskoolis.

Kutse taotlejal palun esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna kooli õppesekretärile e-posti aadressil anneli.hirmo@aianduskool.ee järgmised dokumendid:

Dokumentide esitamise tähtaeg on 22.06.2017

Kutseeksami ajakava:
27. juunil
kell 11.00 Loodusliku materjali korjamine, karkassi valmistamine. Lillede puhastamine ja jagamine.
28. juunil
kell 9.00 Taimede- ja abimaterjalide tundmise test
kell 10.30 Praktilised tööd vaba disainiga:
1. töö: seade plastvahus paralleelse varte asetusega
2. töö: spiraalkimp karkassil

Eksami korralduse kohta saab rohkem infot Räpina Aianduskooli floristika eriala juhtõpetajalt Indrek Kaeli  Indrek.kaeli@aianduskool.ee.

Tutvu ka:
Florist, tase 4 kutsestandard
Florist, tase 4 hindamisstandard