MS Office Excel algajale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 05.10. – 14.10.2023
Maht: 22 ak tundi (18 kontakttundi)
Koolitaja: MSc Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog. Digitaalne arengumapp: https://katrinidigimapp.weebly.com

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud nii algajatele kui ka vähese Excel’i kogemusega inimestele. Samuti on koolitus mõeldud kõigile, kes soovivad oma digipädevust arendada.

Koolituse alustamise nõuded: Algtasemel arvuti kasutamise oskus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus. Arvuti ja interneti kasutamise võimalused. MS Office Excel programmi kasutamise võimalused. E-kirja saatmise oskus.

Õppe (18 kontakttundi) jaguneb kolmeks koolituspäevaks: N 5. oktoober ja R-L 13.-14. oktoober. Õppe edukas lõpetamine (rahastuse alus) eeldab osalemist kõikidel õppepäevadel ja iseseisva töö teostamist.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • tunneb MS Office Excel’i tarkvara kasutamise põhimõtteid,
  • koostab eritüüpi sisuga (tekst, andmed, loetelud jmt) tabelarvutus dokumente, sisestab lihtsamaid valemeid, teeb kalkulatsioone, koostab ning vormindab lihtsamaid diagramme,
  • vormindab loodud MS Excel’i dokumente ja salvestab neid erinevatesse failivormingutesse (xlsx, pdf),
  • prindib Excel’i dokumente,
  • digiallkirjastab loodud dokumente.

Hind: Kursuse eduka lõpetamise korral rahastatakse osaleja õppekoht Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 03.05.2023 käskkirja nr 1.1 2/23/111 alusel.

Koolitusjuht: Elina Oeselg, 56671936, elina.oeselg@aianduskool.ee 

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja/või õppe katkestamise korral täiemahuline koolitusmaksumuse kompenseerimise kohustus (käesoleva kursuse puhul 74,52€).

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või mõjuval põhjusel kursus ära jätta.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Õppegrupis vabu kohti veel: 6

Registreerumine lõppenud