Europa-Comenius-Garten

Europa-Comenius-Garten (2009-2011)

Projekt aitas väga oluliselt kaasa Euroopa aiandusõpetajate pädevuste ja oskuste arendamisele.
Erinevate aianduskoolide külastamine ning Euroopa aiandusõpetajate iga-aastased kokkutulekud
tõid selgust Euroopa aianduskoolide töö planeerimisest ja õppekavade arendamise eesmärkidest eri
riikides. Nähtu-kuuldu põhjal jõuti järeldusele, et on oluline jätkata tööd õppeprogrammide ja
õppematerjalide ühtlustamise suunas. Rahvusvaheliste nooraednike kutsevõistluste ja mobiilsuste
käigus toimunud ühiste praktikumide läbiviimine andis suurepärase kogemuse Räpina
Aianduskoolis toimuvate maastikuehituse lõpueksamite (ühildatud kutseeksam) korraldamiseks.
Lisaks olemasolevate heade suhete ja koostöö kinnistamisele aitas Europa-Comenius-Garten
projektis osalemine Räpina Aianduskoolil luua palju uusi kontakte, mis on tulevikus kasuks uute
võimaluste loomisel nii õpetajate kui õpilaste erialaseks enesetäienduseks eri riikides üle Euroopa.
Õpilaste otsene kaasamine projekti andis tulevastele noortele spetsialistidele hea tausta sisenemaks
Euroopa tööturule. Lisaks erialastele oskustele tuli nii õpilastel kui õpetajatel tähelepanu pöörata
oma võõrkeeleoskusele – erialase võõrkeele õppimise ja õpetamise tase sai praktikas järele
proovitud.