Euroopa angerjas (Anguilla anguilla)

Eesti-Vene piiriülese programmi (https://www.estoniarussia.eu) loodusprojekti ESTRUSEEL (https://twitter.com/estruseel) käigus koguvad Eesti Maaülikooli ja Peterburi Teaduste Akadeemia teadlased Narva jõe vesikonnas läbiviidavatel katsepüükidel euroopa angerja (Anguilla anguilla) kohta andmeid, mille põhjal hindavad angerja arvukust kahte riiki ühendavatel veekogudel (Narva veehoidlal ja jõel, Peipsi- ja Lämmijärvel). Projekti raames toimub Räpina Aianduskoolis angerja-teemaline ettekanne.

Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur Priit Bernotas tutvustab angerja bioloogiat, kaitset ning uuringuid

Räpina Aianduskoolis, Aianduse 6, Räpina
18. märtsil 2020 kell 16 – 17. NB! Loeng lükkub edasi! Uue toimumisaja teatame esimesel võimalusel siinsamas!

Loeng on kõikidele huvilistele tasuta! Ootame rohket osavõttu!

Projekti koduleht: https://twitter.com/estruseel