ESF projekt ” Täiskasvaelanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasi

ESF projekt 1.1.0801 – 10.0070

ESF projekt nr. 1.1.0801 – 10.0070 ” Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasil”

Projekti kestvus:  01.04.2011 – 31.03.2013

Euroopa Struktuurfondist rahastatud projektiga “Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasil”   lükkavad koolid hoogsalt käima täiskasvanute karjääri- ja õpinõustamise.

Selleks, et paremini toime tulla pidevalt muutuval tööturul, omada infot töö- ja õpivõimaluste kohta, osata ennast tööturul turustada, on täiskasvanul vaja teadmisi ja oskusi ning kaasaegset õpi- ja karjäärinõustamist.

Projekti raames:

  • töötatakse välja karjääriõppe õppekava täiskasvanutele

  • pakutakse karjäärikoordinaatorite poolt projektis osalevates kutseõppeasutustes õpi- ja karjäärinõustamisteenust

  • viiakse läbi piirkonna elanikele kursused karjääriplaneerimisest

Projekti juhib Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Projekti partneriteks on Räpina Aianduskool, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Antsla Kutsekeskkool. Koostööd tehakse ka SA Innove karjäärikeskuse ja Tartu Kutsehariduskeskuse ning teiste kutseõppeasutustega, samuti Soome karjääri- ja õpinõustamist pakkuva keskusega.

Projekti tulemusena pakutakse Lõuna-Eestis kokku ligi kolmele tuhandele Viljandi- Võru-, Valga- ja Põlvamaa elanikule õpinõustamis- ja karjääriplaneerimisalast teenust.

Projekt viiakse ellu ESF meetme “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamise ning elukestva õppe võimaluste raames”

Kontaktisik Räpina Aianduskoolis: Eda Gross, Tel:: 53461209, eda.gross@ak.rapina.ee