Erivajadustega laps/õpilane õpi- ja tööprotsessis. H. 120€

Kursus: Erivajadustega laps/õpilane õpi- ja tööprotsessis

Koht:

Aeg:  okt.-dets.2014

Toimumissagedus kord kuus, 1,5 tundi korraga. Võib osaleda ka üksikute teemade kaupa!
H: 120 €

Teemad:

  • Erivajaduse olemus, tekke põhjused ja võimalikud väljundid
  • Mis on ja mis ei ole õpiraskus
  • Hüperaktiivsus
  • Andekas ja indigo laps
  • Autism
  • Skisofreenia ja skisoidsus
  • Emotsionaalsed häired, hirmud ja armud
    • Noorte levinumad käitumishäired
  • Depressioon ja suitsidaalne käitumine

 

Kogumaht: 24 tundi

Õppejõud:Toivo Niiberg

Info ja registreerimine:

eda.gross@aianduskool.ee või irmen.nagelmaa@aianduskool.ee

tel: 53 461 209 või 79 61 549