Erinevate pindade suurpuhastus ja katmine kaitseainega

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Värska
Aeg: 4. – 30. okt. 2018 algusega kell 9.00. NB! Õppegrupp täitunud!
Maht: 40 tundi

Sihtrühma kuuluvad:
* erialase tasemehariduseta puhastusteenindajad, majandusjuhid, puhastustööde juhid, suurpuhastuse teostajad
* madala haridustasemega inimesed
* aegunud kutseoskustega 50+ inimesed.

Eelistus kursusele saamiseks on neil, kes on varem läbinud puhastusteenindaja algkoolituse.

Koolituse läbinu :
 Tunneb pH tabelit ja tööohutust kangete ainetega töötamisel, sh. nanotehnoloogial põhinevaid kaitseaineid
 Eristab pinnakattematerjale ning määratleb suurpuhastuse vajaduse.
 Kasutab enamlevinud koristusmasinaid ohutult ja oskuslikult .
 Kasutab puhastusaineid aineid oskuslikult ja ohutult
 Kaitseb klaaspindu ja niiskeid ruume nanotehnoloogial põhineva ainega
 Teostab süvapesu ning vahaeemaldust ohutult, valides sobivaimad koristustarvikud, -masinad ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja pinnakattematerjalidest
 Vahatab PVC kattega põrandaid

ÕK Erinevate pindade suurpuhastus ja katmine kaitseainetega

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.