Töötamine erinevate lepingute alusel ja tasu maksmine, muudatused töökeskkonnas

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: E 18. märts 2019 kell 14.00 – 19.00
Maht: 6 tundi
Hind: 40€

Koolitaja: Katrin Viilu

Ootame õppepäevale asutustes töökeskkonna ja – ohutusega seotud inimesi, väikeettevõtjaid või alustavaid ettevõtjad ning kõiki soovijad, kes vajavad teadmisi tööseadusandlusest ja muudatustest töökeskkonna nõuetes

Koolituse õpiväljundid
Koolituse läbinu:

1) mõistab erinevate lepingute sisu ja erinevust nende alusel töötamisel
2) teeb kokkuleppeid töölepingu vajalike tingimuste osas
3) mõistab töötasu maksmisega seonduvat ja oskab endale arvutada töötasu

Täpsem õppekava on lehekülje allservas registreerimisvormi all.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed