Ennetame kooli- ja kübervägivalda 09.04.2015

Kursus: ENNETAME KOOLI- JA KÜBERVÄGIVALDA

Koht: Jüri 19a, III korrus ( MTÜ Võluvõru koolitusruumid)
Koolituspäevad:9.04.; 16.04.; 23.04; 30.04.2015 kell 15.45-18.45
Maht: 16 akadeemilist tundi
Hind: 45 €
Lektor: Toivo Niiberg, Marina Paddar

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – Õpetajad, sotsiaalpedagoogid, tugispetsialistid, lapsevanemad, kes seisavad hea vägivallatu õhkkonna ja turvalise keskkonna loomise eest koolis.

Õppe alustamise tingimused – Nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse tulemusena suudab õppija ennetada olukordi, mis põhjustavad koolivägivalda ning õpetada lapsi kübervägivallast hoidumise osas.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • Õppija teab, kuidas ennetada olukordi, mis põhjustavad koolivägivalda
    • Õppija õpetab lapsi kübervägivallast hoiduma

Õppesisu

1. Füüsilise, sotisaalse, verbaalse ja psühholoogilise vägivalla olemus. Vägivald ja pseudovägivald. Koolivägivalla erinevad tasandid ja väljundid.
2. Miks laps ( inimene) muutub jõhkraks?
3. Teadmine, et koolivägivald saab alguse kodust. Lapsevanema osa koolivägivalla ennetamisel.
4. Miks eesti lapsed ei taha kooli minna? Põhjuste analüüs.
5. Kuidas selgitada välja koolivägivalla ohvrid ja vägivallatsejad. Sotsiomeetria lasteaiarühmas ja kooliklassis ( koolis tervikuna).
6. Kuidas aidata koolivägivalla ohvrit.
7. Kuidas mõista ja aidata vägivaldset last.
8. Juhised koolivägivalla ennetamiseks, koostööks, kaasamiseks
9. Kuidas sekkuda? Sekkumise seaduslik alus.Kelle poole saaks õpetaja pöörduda.
10. Kuidas käituda ründe korral