Elukestva õppe võimaluste arendamine madala konkurentsivõimega töötavatele täiskasvanutele

1. juunist 2007 alustas Räpina Aianduskool Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meede 1.1 raames rahastatava projekti
“Elukestva õppe võimaluste arendamine madala konkurentsivõimega töötavatele täiskasvanutele” rakendamisega.
Projekt kestab 13 kuud, kuni 2008.a. juunikuuni.

Projekti raames toimuvad koolitused kolmele koolitusgrupile:

1. Konkurentsitõstmise koolitus madala konkurentsivõimega töötavatele täiskasvanutele
2. Tööalane täienduskoolitus õpetajatele
3. Töö ja erialane täiendkoolitus loodus- ja põllumajanduse valdkonnas

Kõik koolitused on osalejatele tasuta. Vaata infot koolituste toimumise kohta täiendkoolituse lehelt.
Projekti koordinaator on Eda Gross. Info: telefonidel 53 461 209; 79 61 379 või e-mail: eda.gross@aianduskool.ee