Eestisse sobilikud okaspuuliigid ja nende haigused 24.04. H: tasuta

EESTISSE SOBILIKUD OKASPUULIIGID JA NENDE HAIGUSED

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 24.-25.04.2015 kell 9.00 (õpilaskodus ööbimiskoha broneerimine tel: 53 33 35 54, ööbimistasu 6€ ja tasumine kohapeal)
Hind: Tasuta. Koolitust toetab Eesti riik ja Euroopa Liit
Õppekeel: eesti keel
Õppekava kogumaht:  16 tundi

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad)
1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides
– Eesti kliimas kasvatamiseks sobivad okaspuu liigid 4 tundi.
o Pärismaised okaspuu perekonnad: kuusk, mänd, kadakas, jugapuu.
o Võõramaised okaspuude perekonnad: nulg, lehis, kadakas, ebatsuuga, tsuuga, hiibapuu, mikrobioota, jugapuu.
o Kasvukoha valiku põhimõtted okaspuu perekonnast lähtuvalt.
– Erinevate okaspuu liikide kasvatamise, hooldamise ja taimekaitse iseärsused 4 tundi
o Erinevate perekondade nõuded kasvukohatigimuste suhes (valgus, niiskus, muld).
o Hooldamise võtted (lõikamine, mulšimine, varjutamine, katmine).
o Profülaktililine kahjustajate ennetamine (võra puhastamine, võra sisemuse puhastamine).
o Võimalikud tõrjevõtted kahjustununud okaspuudel.

2. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides
– Tutvuda okaspuuliikide okste morfoloogiliste tunnustega, määrata okaspuu liigilisus (maht 4 tundi).
o Perekondade peamised eristamistunnused: päris- ja võõramaised liigid.
o Okaste või soomuste kujud.
o Okaste või soomuste võrsele kinnitumise viisid.
o Okste koort iseloomustavad tunnused (karvasus, vaolisus).
– Tutvuda virtuaalselt okspuuliikide kahjustajatega (maht 4 tundi).
o Levinumad seenhaigused okaspuu lehtedel.
o Levinumad seenhaigused okaspuu tüvedel.
o Levinumad okkakahjurid.
o Levinumad puidukahjurid

AK_LA-Eestisse_sobilikud_okaspuuliigid_ja_nende_kahjustajad