Eesti keel korrakaitseametnikele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Narva, Ida-Virumaa
Aeg: 03. okt. – 14. dets. 2017
Koolituspäevad T ja N õhtuti kell 17.00 – 20.15

Maht: 120 tundi, millest kontakttunde 80 h.
Sihtgrupp: Töötavad või tööturule siseneda soovivad erialase haridusega korrakaitseametnikud, kes räägivad emakeelena mõnda teist keelt. Õppe alustamiseks on vajalik eesti keele oskus vähemalt tasemel A2.

Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

RKT ÕK Eesti keel korrakaitseametnikele