Эстонский язык для поставщика услуг / Eesti keel klienditeenindajale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 2. ноября – 20. декабрь 2018 / 2. nov. – 20.dets. 2018 Дни обучения вторник, среда и пятница 9.00 – 12.00Koolituspäevad T, K ja R  9.00 – 12.00!
Объем: 120 часов (80 часов контакта, 40 часов самостоятельной работы) Maht: 120 tundi (80 kontakttundi, 40 tundi iseseisvat tööd)

Sihtgrupp: Töötavad või tööturule siseneda soovivad klienditeenindajad, kes räägivad emakeelena mõnda teist keelt. Eelisjärjekorras saavad kursusel osaleda erialase hariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega  Eesti elanikud vanuses 50+

Результаты обучения:
1. Cможет вежливо общаться на корректном эстонском языке в своей рабочeй средe.
2. Понимает и применяет ключевые слова (название товаров) в своей  профессиональной деятельности.
3. Пользуясь усвоенными языковыми  знаниями способен решать возникшие конфликты.
4. Cпособен понимать инструкции работодателя, содержание договоров, при необходимости, защищает свои интересы на корректном эстонском языке.

Koolituse õpiväljundid:
1. Kasutab korrektseid viisakusväljendeid tööalases suhtlemises
2. Tunneb ja kasutab õigesti oma valdkonna põhisõnavara(kaupade nimetused)
3. Tuleb keeleliselt toime konfliktsituatsioonide lahendamisel
4. Saab aru tööandja korraldustest, töölepingust, kaitseb vajadusel oma huvisid korrektses eesti keeles

Цена: Участнику бесплатно. Kурcы финансируютcя Европейским социальным фондом и Эстонским государством.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

ÕK Eesti keel klienditeenindajatele