e-kursused (e-õpe)

e-Õppe Arenduskeskus avas oma e-õppe materjalide ja õpiobjektide repositoorium http://www.e-ope.ee/repositoorium.  Repositoorium on loodud programmide BeSt ja VANKeR raames valmivate e-õppe materjalide ja õpiobjektide üles laadimiseks, kuid materjale võivad sinna üles laadida ka teised.

Räpina Aianduskooli e-kursuste nimekiri: https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=8

NB! Õppijana kursusel osalemiseks on vaja 1) registreerida Moodle kasutajaks, 2) kui kursuse nimetuse järel on võtme märk, siis kursusele sisenemiseks on vaja parooli, mille annab õpetaja. Moodle kasutamise juhendid leiate: https://moodle.hitsa.ee/mod/page/view.php?id=215022

Jaan Kivistik viimas läbi Pomoloogia kursust Narva õpipoiste õppegrupiga

………………………………………..