Dokumendi ja tabeltöö oskuskoolitus, suhtlemine e-riigiga

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Põlva Kool, Põlva
Aeg: NB! Õppegrupi mittetäitumise tõttu UUS AEG! 1. nov. – 20. nov. 2018 Koolitus toimub T ja N kell 14.00 – 17.20
Koolituspäevad on N 1. nov., T 6. nov., N 8. nov., T 13. nov., N 15. nov. ja T 20.nov.
Maht: 24 h

Sihtgrupiks on inimene, kes vajab dokumendi ja tabelitega töötamise oskust oma igapäevases töises tegevuses. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Kursuse läbinu:

 Oskab MS Word ja MS Excel vahenditega luua tekste ja tabeleid.
 Oskab kasutada tabelarvutuses valemeid ja töödelda andmeid.
 Teab pilvelahenduste võimalusi, oskab luua Google Drive vahendite abil dokumente ja tabeleid
 Teab e-riigi võimalusi, oskab kasutada digitaalset allkirjastamist ja krüpteerimist.

ÕK Dokumendi ja tabeltöö oskuskoolitus

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.