Digiturvalisus ja veebipõhised koostöövahendid Googles

Koht: Planeeritud Põlva linnas. Täpsem koht täpsustamisel.
Aeg: 09. – 20.12.2021  JÄÄB  ÄRA osalejate vähesuse tõttu.
Planeeritud õppepäevad reedeti alljärgnevalt:
9.dets, 10.nov; 13.dets; 16.dets; 17.dets ja 20.dets. Planeeritud aeg õppepäevadel kell 11.00 – 16.00

Maht: 30 ak tundi
Koolitaja: Kristi Kurg

Sihtgrupp: Kursuse sihtgrupiks on täiskasvanud, kelle edukaks tööalaseks toimetulekuks on tänases olukorras mõistlik kasutada veebipõhiseid koostöövahendeid Googlis kasutatavate digilahenduste ja suhtluskeskkondade igapäevase asjaajamise hõlbustamiseks.

Koolituse alustamise nõuded: Arvutioskus algtasemel (OSKA kriteeriumite järgi)

Õpiväljundid:

  • Mõistab infovara kaitsmise olulisust ja oskab tagada enda digiturvalisust;
  • tuvastab pahatahtlikud e-kirjad ning määratleb erinevaid petuskeeme;
  • oskab internetist leitud infot kriitiliselt hinnata;
  • valib sobiva ja kasutab igapäevatoimingutes vajalikke Google võimalusi;
  • valib koostööks sobivad Google rakendused lähtuvalt töö iseloomust.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 03.08.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/201 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: 

Maajutusvõimalused Räpinas:
• Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete. NB! Piiratud kohtade arv.
• Räpina Hotell, Tartu mnt 2, Räpina linn. Kontakttelefonid: 7300460; 53003805
• Räpina Apartment, hariduse 3-4, Räpina linn. Kontakttelefon: 523 4202
• Maarjamäe maja, Köstrimäe küla, Räpina vald (4,6 km aianduskoolist). Kontakttelefon: 529 2478

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Täienduskoolituse õppekorraldus

ÕK_2021 RKT_ Digiturv. ja veebip. koos…

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Telefon *
E-post: *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo *
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *