Digi- ja trükireklaamplakati ja flaieri disain ning trükiks ettevalmistamine 06.dets.2013

Kursus: DIGI- JA TRÜKIREKLAAMPLAKATI JA FLAIERI DISAIN NING TRÜKIKS ETTEVALMISTAMINE

Aeg: R, 06.dets.2013 kell 9.00- 16.00

Maht: 8 tundi

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Hind: 30€

Õppejõud: Aavo Kubja

 

 1. Koolituse sisu:
 - 1.1. sissejuhatus ja kursuse lühiülevaade (10min)
 - 1.2. tutvumine osalejate ja nende vajadustega (20min)
 - 1.3. ülevaade tööriistadest, mida osalejad on siiani kasutanud (10min)
 - 1.3. ülevaade võimalikest plakati ja flaieri kasutusvaldkondadest (5min)
  - informatiivne plakat
  - reklaamplakat

 - 1.4. plakati/flaieri kui reklaamikanali eesmärk? Kuidas seda ära
kasutada? (10min)
 - 1.5. kuidas kavandada plakati valmistamise protsessi (10min)
 - 1.6. ideede visandamine (15min)
 - 1.7. logod ja sümboolika - nende kasutamine plakati- ja
flaieridisainis (10min)
 - 1.8. digifotograafia - digipildi loomine (2x45min)
  - 1.8.1. ülevaade riistvaralistest töövahenditest - kaamerad,
telefonid, scannerid
  - 1.8.2. pildistamise ettevalmistamine
  - 1.8.3. kompositsioonid ja valgus
  - 1.8.4. salvestamine ja failihaldus

 - 2.1. sissejuhatus programmidesse (paint/gimp/...) (5min)
 - 2.2. printimise ja trüki erinevus - enamlevinud nõuded
printimiseks/(trükiks) (5min)
 - 2.3. lühiülevaade gimp'ist (15min)
 - 2.4. proovitöö valik (10min)
 - 2.5. esmase kavandi loomine ja tööriistade valik (10min)
 - 2.6. proovitöö valmistamine valitud tööriistadega (60min)
 - 2.7. proovitööde ülevaatamine ja analüüs + tagasiside (30min)
 - 2.8. viimase lihvi andmine, trüki-/printfailiks viimistlemine ja
lõpetamine (15min)
 - 2.9. küsimused/vastused ja kokkuvõte (30min)

Registreerimine kooli kodulehel test.aianduskool.ee/taienduskoolitus või

tel 7961 549; 53 461 209