Dekoratiivkultuuride tundmine 02.juunil 2015 KUUPÄEVA MUUTUS!

DEKORATIIVKULTUURIDE TUNDMINE

Toimumise aeg: 02.06.-02.07. 2015
Õppepäevad: T02.06. kell 12.00; K03.06.; E 08.06.; R19.06.; T02.07.2015 kell 9.00
Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina 64505
Maht: 40 tundi
Põhiõpetajad: A. Käär; U. Roht; T. Albert
Hind: tasuta,  RKT, toetab Euroopa Liit ja Eesti riik

Eesmärk:
Dekoratiivkultuuride osaoskuse koolitus
Kursuse eesmärgiks on Eestis kasvatamiseks sobivate dekoratiivkultuuride tundmaõppimine

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
 tunneb olulisi dekoratiivtaimi
 nimetab Eestis kasvatamiseks soovitatud dekoratiivtaimede sorte
 suudab neid sorte eristada põhitunnuste järgi olemasolevate või oma koostatud abivahendite toel;
 oskab nimetada erinevate (roht- ja puittaimed) dekoratiivtaimede sobivaid paljundusvõtteid
 teab istikute kvaliteedinõudeid, nõudeid taimepassile ja kaitsealuste sortide paljundamisele.