COVID-19 ennetus

TESTIMINE KOOLIS

Kuna koroona viiruse levik on endiselt laialdane ning lisandunud on uus viirustüvi, toimub  jaanuaris kogu koolipere kiirtestimine. Vaheajal on paljud käinud välisreisil ja omavahelisi kontakte on ka rohkem, mistõttu on oluline testimisega teada saada, milline on kontaktõppe alustamisel viiruse leviku seis. Kogu koolipere testimine aitab kiirelt avastada võimalikud nakatunud ning tänu testimisele saavad terved õpilased kontaktõppes jätkata. 

Õpetajad testivad koos õpilastega klassis esmaspäeval hommikuti kl 9.40. Töötajad saavad testida ennast esmaspäeva hommikuti kell 8.00-10.00 ruumis 233. Laustestimine (st testivad ka vaktsineeritud ja läbipõdenud) toimub kahe esimese õppenädala jooksul. Kui olukord on stabiilsem, jätkame testimist senise praktika alusel ehk testivad vaktsineerimata ja läbipõdenud, kel on sellest möödunud rohkem kui kuus kuud.

Teistel aegadel saab vajadusel testida kooli esmaabiandja Anneli Hirmo juures ruumis 243.


KANNA MASKI!

Kanname KÕIK maski kooli ja õpilaskodu üldkasutatavates ruumides (koridorid, fuajeed, söökla, köögid, trepikojad, tualetid jms), sh võimlas.


COVID TÕEND

Lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud juhistest ja Räpina Aianduskooli koroonaviiruse leviku takistamise riskianalüüsist tuleb igal esmaspäeval õppehoonesse ja õpilaskodusse sisenedes esitada: 

  • vaktsineerimiskuuri läbimise tõend (paberil, nutitelefonis) VÕI
  • COVID-19 haiguse läbi põdemise tõend (kuni kuus kuud tagasi) VÕI
  • kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi tõend, mille tulemus on negatiivne.

 

Reeglid kehtivad kõikidele kooli töötajatele ja õpilastele ning kooli hoonetesse sisenevatele külalistele!