COVID-19 ennetus

TESTIMINE KOOLIS

Viiruse leviku piiramiseks jätkame aianduskoolis kogu koolipere laustestimisega. Õpetajad testivad koos õpilastega klassis esmaspäeval hommikuti kl 9.40. Töötajad saavad testida ennast esmaspäeva hommikuti kell 8.00-10.00 ruumis 233.

Teistel aegadel saab vajadusel testida kooli esmaabiandja Anneli Hirmo juures ruumis 243.


KANNA MASKI!

Kanname KÕIK maski kooli ja õpilaskodu üldkasutatavates ruumides (koridorid, fuajeed, söökla, köögid, trepikojad, tualetid jms), sh võimlas.


COVID TÕEND

Lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud juhistest ja Räpina Aianduskooli koroonaviiruse leviku takistamise riskianalüüsist tuleb igal esmaspäeval õppehoonesse ja õpilaskodusse sisenedes esitada: 

  • vaktsineerimiskuuri läbimise tõend (paberil, nutitelefonis) VÕI
  • COVID-19 haiguse läbi põdemise tõend (kuni kuus kuud tagasi) VÕI
  • kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi tõend, mille tulemus on negatiivne.

Reeglid kehtivad kõikidele kooli töötajatele ja õpilastele ning kooli hoonetesse sisenevatele külalistele!


Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele ei pea alates 07.02.2022  lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset  lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga. Esmaspäevast, 7. veebruarist jõustuv muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral siiski 7 päevaks karantiini jääda.