COVID-19 ennetus

COVID TÕEND

Lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud juhistest ja Räpina Aianduskooli koroonaviiruse leviku takistamise riskianalüüsist tuleb igal esmaspäeval õppehoonesse ja õpilaskodusse sisenedes esitada: 

  • vaktsineerimiskuuri läbimise tõend (paberil, nutitelefonis) VÕI
  • COVID-19 haiguse läbi põdemise tõend (kuni kuus kuud tagasi) VÕI
  • kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi tõend, mille tulemus on negatiivne.

Kui loetletud tõendeid ei ole, siis on kohustus kooli siseruumides kanda maski (sh ühiselamute ühisruumid, kasvuhoone jne).


TESTIMINE KOOLIS

Esmaspäeva hommikul kell 8-10 on koolimajas võimalik teha kiirtest ruumis 233. Kiirtesti negatiivne tulemus võimaldab üheks õppenädalaks maski kandmise kohustusest vabastamist. Kes otsustab testimise kasuks, peab kiirtesti tegema igal nädalal. Vältimaks järjekorra tekkimist palume testimisele tulla 15 min ajavaruga.

Teistel aegadel saab vajadusel testida kooli esmaabiandja Anneli Hirmo juures ruumis 243.


Reeglid kehtivad kõikidele kooli töötajatele ja õpilastele ning kooli hoonetesse sisenevatele külalistele!