Dokumentide esitamine

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: ♦ Statsionaarsesse õppesse haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; 4 fotot (3×4 cm) paberkandjal; vanema või hooldaja kirjalik nõusolek (doc)  alaealise õppima asumiseks; Vormikohane avaldus koolipõhine õpe (doc). ♦ Mittestatsionaarsesse õppesse motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel); haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; 2 fotot (3×4 cm) .. Loe edasi