Dokumentide esitamine

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: ♦ Statsionaarsesse õppesse haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; 4 fotot (3×4 cm) paberkandjal; vanema või hooldaja kirjalik nõusolek (doc)  alaealise õppima asumiseks; Vormikohane avaldus koolipõhine õpe (doc). ♦ Mittestatsionaarsesse õppesse motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel); haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; 2 fotot (3×4 cm) .. Loe edasi

Vastuvõtu korraldus erialade kaupa

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA 3. taseme kutseõpe Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne – koolipõhine 1 a   kutse, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel Nooremaednik (HEV) 60 EKAP statsionaarne – koolipõhine 1 a   kutse PÕHIHARIDUSE BAASIL 4. taseme kutsekeskharidusõpe Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on.. Loe edasi

Mittestatsionaarse õppe õpilased 2017

Räpina Aianduskooli mittestatsionaarsesse õppesse 07.09.2017 vastu võetud õpilased AEDNIK AE17-42-M1                                                         1. sessioon 11.- 15. september 2017 1. Annuk, Sirli 2. Eelmaa, Taavi 3. Jürjenson, Sirelin 4. Kruglova, Monika.. Loe edasi

Statsionaarse õppe õpilased 2017

Räpina Aianduskooli statsionaarsesse õppesse 21.08.2017 seisuga vastu võetud õpilased AEDNIK Kursusejuhataja: Katrin Kivistik AE17-42-K 1. Konsap, Kristo 2. Sirenko, Gleb 3. Taro, Yulia 4. Valk, Kaisa AE17-41-K  1. Kaasik, Priit 2. Sirenko, Delfina NOOREMAEDNIK AN17-31-K (integratsioon) Kursusejuhataja: Katrin Kivistik 1. Dubrovenski, Arje 2. Fedotov, Egor 3. Galkina, Lolita 4. Jermolajeva, Uljana 5. Kalašnikova, Anastassija 6. Kalinkina,.. Loe edasi

Vastuvõtt 2017

Statsionaarsesse õppesse vastu võetud Mittestatsionaarsesse õppesse vastu võetud    Toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele!  < Vastuvõtu lehele Loe edasi

Täiendav vastuvõtt

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT VABADELE ÕPPEKOHTADELE JÄTKUB statsionaarsesse ja mittestatsionaarsesse õppesse järgmistele õppekavadele: statsionaarne (päevane) õpe • nooremaednik (kutseõpe, 1a) • aednik (kutsekeskharidusõpe, 3a) • aednik (kutseõpe, 2a) • florist (kutsekeskharidusõpe, 3a) • florist (kutseõpe, 2a) • maastikuehitaja (kutsekeskharidusõpe, 3a) • maastikuehitaja (kutseõpe, 2a) • keskkonnakaitse (kutseõpe keskhariduse baasil, 2,5a) mittestatsionaarne õpe (sessioonõpe) • keskkonnakaitse (kutseõpe keskhariduse.. Loe edasi

Vastuvõtu korraldus erialade kaupa

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA 3. taseme kutseõpe Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtutingimused Väljund, märkused Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a   kutse, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a   kutse PÕHIHARIDUSE BAASIL 4. taseme kutsekeskharidusõpe Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad.. Loe edasi

Maastikuehitaja

KESTVA ILU LOOJA Maastikuehitus on Eestis veel suhteliselt noor ja väljakujunemise järgus, kuid perspektiivikas valdkond. Üha rohkem arvestatakse elukeskkonna loomisel ehituse ja looduse kompaktse ja läbimõeldud kooslusega. Maastikuehitaja on kombinatsioon ehitajast ja aednikust. Kõik, mida hoonete ja ehitiste ümber maastikul ja maastikuga teha saab, on maastikuehitaja pärusmaa. Maastikuehitaja põhiülesanded: töö aluseks võtab projekti või tööjoonise.. Loe edasi