Projekti “Become more competitive!” õpiränded

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks INTERREG Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools”. Projekti käigus on toimunud Räpina Aianduskooli maastikuehituse õpilaste õpiränded Lätti Bulduri aianduskooli ning Bulduri kooli maastikuehitajad on omakorda käinud kogemusi.. Loe edasi

Aianduskoolide koostööprojekti kohtumine Jurmalas

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks Interreg Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools” (tõlge: Saa konkurentsivõimelisemaks väljaspool geograafilisi ja ajalisi piire! Maastikuehituse ühildatud kaugõppe moodulid, mis vastavad tööturu vajadustele ja pakuvad tõhusaid digitaalseid.. Loe edasi

PRÕM

Projekt nr.2014-2020.1.05.15-0003 Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine. 01.05.2018-30.06.2022 Projekt nr. 2014-2020.1.05.15-0003 Täiendav keeleõpe kutse-ja kõrghariduses. 01.09.2016-30.06.2021 Räpina Aianduskool  osaleb PRÕM-i täiendava  keeleõppe tegevuses 8.8. „Täiendav keeleõpe kutse-ja kõrghariduses“  alates 2016. aastast.  Pakume täiendavat eesti keele õpet muu emakeelega õppuritele.  Eesmärgiks on eestikeelse erialaõppe  toetamine erinevate õppemeetoditega, et õppurid suudaksid  õppekava edukalt läbida ning siseneda tööturule.  2021/ 22. õppeaasta 1. septembri.. Loe edasi

Käimasolevad projektid

1. Loe edasi

Mitteköetava kasvuhoone projekteerimine, ehitus

Mitteköetava kasvuhoone projekteerimine, ehitus Loe edasi

Leonardo da Vinci projekt “Gartenbau- Ausbildng in Europa”

Leonardo da Vinci projekt „Gartnbau- Ausbildnung in Europa“ /”Aiandus- haridus Euroopast”/   Projekti algus 01.08.2011 ja lõpp 31.09.2013 Projekt “Aiandus- haridus Euroopast” hõlmab vastastikust informatsiooni aiandusalase hariduse läbiviimise kohta partnerkoolide vahel. Projektist osa võtvad koolid olid Belgiast, Saksamaalt, Austriast, Poolast, Tśehhist, Rootsist, Sloveeniast, Śveitsist, Prantsusmaalt ja Ungarist. Projekti käigus keskenduti jägrnevatele teemadele: erialaõpetajate ja õpilaste.. Loe edasi

Toimunud projektid

Ehitused, renoveerimised, tehnika Õpinutiaed Mitteköetava kasvuhoone projekteerimine, ehitus Õppehoone projekteerimine, renoveerimine ja sisustamine Õppekasvuhoone projekteerimine, ehitus ja seadmed Nooruse tänava õpilaskodu ehitus ja sisustamine Söökla ehitus Õppemajanditehnika Maastikuehituse tehnika Tegevusprojektid Maitsetaimedega sõbraks! (2022) Erasmus koostööprojekt Soome JAMI kooliga “Two countries – one environment”  (2022) Kurgisõbrad 2021 (2021) Sõprusetera 2020 (2020) Tomatisõbrad (2019) Kurgisõbrad (2018) Sõprusetera.. Loe edasi

Räpina Aianduskooli ilmestab nüüdiskunst

Lisaks 2008. aastal ehitatud sööklale, 2009. aastal valminud kaasaegsele õpilaskodule ja 2010. aastal rajatud õppekasvuhoonele ja 2012.aastaks renoveeritud õpphoonele on Räpina Aianduskooli perel ja külalistel taas põhjustrõõmustada , sest koolihoone juurde on rajatud kaasaegne kunstiteos.Ideekonkursile laekus kolm ideekavandit, millest kuueliikmeline žürii pidas esimese koha vääriliseks tööd „Vaade ajalukku“. Võidutöö autoriks onKAOS Arhitektid: Margit Aule, Katri.. Loe edasi