AutoCAD 2D algajatele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Veebikeskkonnas MS Teams
Aeg: 2. – 11. november 2022 Õppepäevad on K 02.11., R 04.11., E 07.11., K 09.11. ja R 11.11., algusega kell 8:30.  
Maht: 40 ak tundi
Koolitaja: Kadri Maikov Ph.D.

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud.
Õppe alustamise ja eduka läbimise tingimusteks on:
valmisolek osaleda veebikoolitusel – õppija ennastjuhtivus,
– arvutialased oskused tavakasutaja tasemel,
– töökorras kaamera, mikrofoni ja kõlaritega arvuti, mugavuse huvides suurem lisakuvar/ekraan;
allalaetud programm (link koolitusgrupile koolitajalt enne kursuse algust).

Koolituse õpiväljundid:

  1. Koostab aiaplaani primitiivide (joon, ring, ruut) abil ning oskab elemente modifitseerida (kopeerida, peegeldada, skaleerida jne) kogu terviku saavutamise eemärgil.
  2. Koostab aiaplaani digitaalselt kihtidel ja tingmärkidega.
  3. Konstrueerib plaanilt lõike.
  4. Mõõtmestab oma joonise ning koostab sidumisjoonise vastavalt sisule (6 erinevat meetodit).
  5. Koostab aiaplaani väljaprindi paberalusel mõõtkavas ning pdf formaadis.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.
NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Registreerumine lõppenud

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.