AutoCAD aiakujundajatele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: Avatakse kaks õppegruppi! 
I grupp: VEEBIKOOLITUSENA: 25.09. – 07.11.2021.  Vajalik on osaleda kõigil neljal koolituspäeval!!!
II grupp:
Toimumisaeg täpsustamisel.
Maht: 40 ak tundi

Koolitaja: Kadri Maikov Ph.D.

NB! Seisuga 04.02.2021 I õppegrupp täitunud. 25.08.2021 seisuga REGISTREERUMINE LÕPPENUD!

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal või kes töötavad õpetajana.

Koolituse õpiväljundid:

  1. Koostab aiaplaani primitiivide (joon, ring, ruut) abil ning oskab elemente modifitseerida (kopeerida, peegeldada, skaleerida jne) kogu terviku saavutamise eemärgil.
  2. Koostab aiaplaani digitaalselt kihtidel ja tingmärkidega.
  3. Konstrueerib plaanilt lõike.
  4. Mõõtmestab oma joonise ning koostab sidumisjoonise vastavalt sisule (6 erinevat meetodit).
  5. Koostab aiaplaani väljaprindi paberalusel mõõtkavas ning pdf formaadis.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 19.01.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/23 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave:

  • Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti! Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.
  • Nädalavahetusel on kooli söökla suletud. Einestada saab Räpina linna avalikes toitlustusasutustes (ca 1 km) või võttes eine kaasa.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.
NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega 
https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Registreerumine lõppenud.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.