AutoCAD aiakujundajatele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 20.09. – 05.10. 2019 Koolituspäevad on R-L 20. – 21. september ja R-L 4. – 5. oktoober kell 8 – 17. NB! Õppegrupp TÄITUNUD!

Maht: 40 tundi

Koolitaja: Kadri Maikov PhD

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Koolituse õpiväljundid:

  1. Koostab aiaplaani primitiivide (joon, ring, ruut) abil ning oskab elemente modifitseerida (kopeerida, peegeldada, skaleerida jne) kogu terviku saavutamise eemärgil.
  2. Koostab aiaplaani digitaalselt kihtidel ja tingmärkidega.
  3. Konstrueerib plaanilt lõike.
  4. Mõõtmestab oma joonise ning koostab sidumisjoonise vastavalt sisule (6 erinevat meetodit).
  5. Koostab aiaplaani väljaprindi paberalusel mõõtkavas ning pdf formaadis.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.
NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega 
https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/