AutoCAD 3D

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina ja veebikeskkonnas MS Teams
Aeg:  17.05. – 21.05. 2022  17. – 18. mai kontaktõppena koolimajas, 19., 20. ja 21. mai online’is.  JÄÄB ÄRA!
Maht: 40 ak h

Juhendaja: Kadri Maikov – maastikuarhitekt, PhD. Eesti Maaülikooli lektor, joonestusõppejõud ja AutoCAD maaletooja Usesoft AS atesteeritud instruktor. Räpina Aianduskooli õpetaja 2003-2015. Maastikuarhitektide liidu asutajaliige.

Sihtrühm: Kõikide erialade esindajatele, kellel on vajadus õppida 3D maailma projekteerimist läbi joonte, pindade, mahtude, võrkude või nende omavaheliste kombineerimiste, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed.

Koolituse alustamise nõuded:
1) AutoCADi oskused 2D heal tasemel.
2) Kuulumine sihtgruppi.
3) Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.
4) Arvuti kasutamise võimalus online õppe jaoks.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
1. Joonestab erialaga seonduva 3D mudeli joonte keskkonnas.
2. Joonestab erialaga seonduva 3D mudeli pindade keskkonnas.
3. Oskab joonestada 3D primitiive ja neid neid omavahel modifitseerida konkreetseks tulemiks.
4. Joonestab võrk-elemente ning oskab neid töödelda.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 20.12.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/387 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave:

  • Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti! Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.
  • Nädalavahetusel on kooli söökla suletud. Einestada saab Räpina linna avalikes toitlustusasutustes (ca 1 km) või võttes eine kaasa.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

 

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.