AutoCAD 3D

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 30. jaanuar 2021
Maht: 40 ak h

Juhendaja: Kadri Maikov – maastikuarhitekt, PhD. Eesti Maaülikooli lektor, joonestusõppejõud ja AutoCAD maaletooja Usesoft AS atesteeritud instruktor. Räpina Aianduskooli õpetaja 2003-2015. Maastikuarhitektide liidu asutajaliige.

Sihtrühm: Kõikide erialade esindajatele, kellel on vajadus õppida 3D maailma projekteerimist läbi joonte, pindade, mahtude, võrkude või nende omavaheliste kombineerimiste, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed.

Koolituse alustamise nõuded:
1) AutoCADi oskused 2D heal tasemel.
2) Kuulumine sihtgruppi.
3) Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
1. Joonestab erialaga seonduva 3D mudeli joonte keskkonnas.
2. Joonestab erialaga seonduva 3D mudeli pindade keskkonnas.
3. Oskab joonestada 3D primitiive ja neid neid omavahel modifitseerida konkreetseks tulemiks.
4. Joonestab võrk-elemente ning oskab neid töödelda.

Hind: Rahastamise otsus on kinnitamisel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.