Talvine vastuvõtt 01.12.2020 – 25.01.2021

Veel on vabu kohti. Vastuvõtt jätkub 25. jaanuarini! Ootame õpilasi järgmistele erialadele: Tekstiilkäsitöö pitstehnikates esemete valmistaja 5. tase Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:– vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia;– Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutsetunnistuse koopia ja portfoolio või  4. tasemele vastavaid kompetentse kajastav portfoolio (kutsestandard);– motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel);– isikut tõendava dokumendi koopia;– 2 fotot (3×4.. Loe edasi