Arvutikasutuse baaskoolitus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 13.09. – 19.10.2023
Maht: 50 ak tundi (45 kontakttundi)
Õppepäevad kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 17.00 – 20.15 alljärgnevalt:

SEPTEMBRIS
K 13.09
N 14.09
K 20.09
N 21.09
K 27.09
N 28.09

OKTOOBRIS

K 04.10
N 05.10
K 11.10
N 12.10
K 18.10
N 19.10

Koolitaja: Elmar Peterson, Räpina Aianduskooli IT spetsialist ja informaatikaõpetaja 2000 – 2017.

Täiskasvanute arvutikoolitusi läbi viinud aastast 2008 kuni käesoleva ajani.  

Sihtrühm: Kõik täiskasvanud (s.h. pensionärid), kelle arvutikasutuse oskused puuduvad või on lünklikud või kes tunnevad end arvuti kasutamises ebakindlalt (näiteks arvete tasumisel, terviseandmete jälgimisel, jm riigiteenuste portaali kasutamisel jne).
Tööotsijad (s.h. vanemaealised), kelle tööellu siirdumise puuduseks on arvutikasutuse elementaarsete oskuste kesisus.

Koolituse alustamise nõuded: Puuduvad, kuid koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes osalevad täiskasvanud.

Õpiväljundid.
Koolituse läbinu:
1.Loob ja vormistab korrektse Word dokumendi, mis sisaldab lisaks tekstile ka tabelit või loendeid või pilti ja/või joonist .
2. Loob Exelis lihtsamaid tabeleid ning teeb arvutusi kasutades põhilisi vormindusfunktsioone ning valemeid;
3. Koostab slaidiesitluse kasutades põhilisi vormindusfunktsioone;
4. Oskab igapäevaselt kasutada e-posti ja lisada kirjale manus(eid).
5. Allkirjastab digitaalselt dokumente;
6. Kasutab otsingumootorit ning leiab veebist vajalikku infot ja oskab hinnata saadud info usaldusväärtust;
6. Kasutab põhivõtteid oma seadme kaitsmiseks.

Hind: Kursuse eduka lõpetamise korral rahastatakse osaleja õppekoht Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 03.05.2023 käskkirja nr 1.1-2/23/111 alusel.

Koolitusjuht: Eda Gross, tel.: 796 1459; 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee 

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja/või õppe katkestamise korral täiemahuline koolitusmaksumuse kompenseerimise kohustus (käesoleva kursuse puhul 186,3 €).

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või mõjuval põhjusel kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaidavalduste esitamise järjekorras. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust!

Õppegrupis vabu kohti veel: 6

Registreerumine lõppenud