Arvuti kasutamine igapäevatöös

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 21.nov. – 12.dets. 2018 Koolitus toimub 3 korda nädalas E ja K 17.00 – 20.15 ja L 9.00 – 13.30!  Grupi soovil ja kokkuleppel on võimalik nädalapäevi ja õppepäeva kestust muuta.
Maht: 48 tundi

Sihtgrupp: Vähese arvutikasutamise kogemusega täiskasvanud või madala erialase kvalifikatsiooniga töötajad või aegunud oskustega täiskasvanud kelle arvutikasutamise oskused vajaksid arendamist.

Koolituse alustamise nõuded: Soovituslik on, et osalejal on e-posti aadress ja ta on pidanud e-kirjavahetust.
Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

ÕK Arvuti kasutamine igapäevatöös

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.