Arvuti- ja nutiseadme kasutuse algõpe

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 23.04. – 21.05.2021

Õppepäevad toimuvad paarispäevadena (1.päeval peale lõunat 4h ja 2.päeval enne lõunat 4h ).Õppepäevade paremaks meelespidamiseks on õppepäevade paarid jaotatud kooskäimise kordadeks.
I kord: R. 23. aprill – 4 akad tundi – õhtupoole
         L. 24. aprill – 4 akad tundi – hommikupoole
II kord: N. 29. aprill – 4 akad tundi – õhtupoole
         R. 30. aprill – 4 akad tundi – hommikul
III kord: R. 7. mai – 4 akad tundi – õhtul
          L. 8. mai – 4 akad tundi – hommikul
IV kord: N. 20. mai – 4 akad tundi – õhtul
          R. 21. mai – 5 akad tundi – hommikupoole (siin ka lõpetamine)

Täpsemad kellaajad selguvad hiljemalt märtsis lõpuks.

Maht: 35 ak tundi
Koolitaja: MSc Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog. Digitaalne arengumapp: https://katrinidigimapp.weebly.com

Sihtrühm: Kõik inimesed, kes tunnevad ennast arvuti ja nutiseadme kasutamisel ebakindlalt ja soovivad oma digipädevusi arendada.

Koolituse alustamise nõuded: Koolitusel osalejal on juurdepääs arvutile ja internetile. Kasuks tuleb personaalse nutiseadme (nutitelefoni) olemasolu.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• omab algteadmisi arvuti riist- ja tarkvarast ning failihaldusest;
• oskab koostada ja vormistada dokumente nii arvuti- kui pilvepõhiseid programme kasutades;
• oskab turvaliselt kasutada arvutit, nutiseadet, Internetti, otsida infot ja kasutada e-posti;
• oskab algatada ja vastu võtta videokõnet;
• oskab kasutada ID-kaarti ja/ või SmartID-d e-teenuste kasutamiseks;
• oskab digiallkirjastada dokumente;
• oskab kujundada enda digitaalset jalajälge.

Hind: Rahastamise otsus on HTM-is hetkel veel kinnitamata.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata ja mõjuval põhjusel kursus ka ära jätta.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Põhjendus ja lisainfo *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.