Arvuti- ja nutiseadme kasutuse algõpe

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 24.08. – 29.09.2023  Kursus jääb ära!
Maht: 45 ak tundi (42 kontakttundi)
Koolitaja: MSc Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog. Digitaalne arengumapp: https://katrinidigimapp.weebly.com

Sihtrühm: Kõik inimesed, kes tunnevad ennast arvuti ja nutiseadme kasutamisel ebakindlalt ja soovivad oma digipädevusi arendada.

Koolituse alustamise nõuded: Koolitusel osalejal on juurdepääs arvutile ja internetile. Kasuks tuleb personaalse nutiseadme (nutitelefoni) olemasolu.

Õppe (42 kontakttundi) jaguneb viieks õppesessiks, mille toimumisajad on:

 1. N-R 24.-25. august (5+4h)
 2. K-N 30.-31. august (5+4h)
 3. K-N 6.-7. september (4+4 h)
 4. N-R 14.-15. september (4+4 h)
 5. N-R 28.-29. september (4+4 h)

Koolitusploki esimesel päeval alustame kell 12, teisel päeval kell 9. Õppe edukas lõpetamine (rahastuse alus) eeldab osalemist kõikidel õppepäevadel.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • omab algteadmisi arvuti riist- ja tarkvarast ning failihaldusest;
 • oskab koostada ja vormistada dokumente nii arvuti- kui pilvepõhiseid programme kasutades;
 • oskab turvaliselt kasutada arvutit, nutiseadet, Internetti, otsida infot ja kasutada e-posti;
 • oskab algatada ja vastu võtta videokõnet;
 • oskab kasutada ID-kaarti ja/ või SmartID-d e-teenuste kasutamiseks;
 • oskab digiallkirjastada dokumente;
 • oskab kujundada enda digitaalset jalajälge.

Hind: Kursuse eduka lõpetamise korral rahastatakse osaleja õppekoht Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 03.05.2023 käskkirja nr 1.1 2/23/111 alusel.

Koolitusjuht: Elina Oeselg, 56671936, elina.oeselg@aianduskool.ee 

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja/või õppe katkestamise korral täiemahuline koolitusmaksumuse kompenseerimise kohustus (käesoleva kursuse puhul 173,88€).

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või mõjuval põhjusel kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Õppegrupis vabu kohti veel: 10
Registreerumine lõppenud