Andmekaitse ja autoriõiguse baaskursus

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 04.11. – 11.11. 2021 Koolituspäevad on N-R 04.11. – 05.11. ja K-N 10.11. – 11.11. JÄÄB ÄRA!
Maht: 26 ak tundi
Koolitaja: Endla Mitt M.A. – BA õigusteadus, MA personalitöö- ja arendus

Sihtrühm: Inimesed, kellel on vaja ennast täiendada andmekaitse ja autoriõiguse valdkonnas.

Koolituse alustamise nõuded: Koolitatav on valmis osalema õppetööl kontakttundides ja vajadusel veebitundides (eeldab personaalse arvuti/nutiseadme olemasolu).

Õpiväljundid Koolituse läbinu:

  • oskab defineerida isikuandmete mõistet;
  • tunneb andmetöötluse põhimõtteid;
  • pöörab tähelepanu digiturvalisusele;
  • oskab nimetada teoseid, millele laieneb autoriõigus;
  • teab, millised õigused moodustavad autoriõiguse sisu;
  • teab, millistel tingimustel on lubatud teose vaba kasutamine.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 03.08.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/201 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.
Muud majutusvõimalused valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse ÕPPEKAVA  ja TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata ja mõjuval põhjusel kursus ka ära jätta. Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.