Analüütiline mõtlemine läbi eneseanalüüsi ja -juhtimise

Koht: Räpina Aianduskoolis, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 09.02. – 03.03.2023
Maht:  56 ak tundi (48 kontakttundi)
Õppepäevad toimuvad neljapäeviti ja reedeti kell  9.30 – 16.40
Õppepäevade ajad:
N-R, 9.-10.veebr.
N-R, 16.-17.veebr.
N-R, 2.-3.märts

Koolitajad: Toivo Niiberg, psühholoog, Räpina Aianduskooli õpetaja.

 Sihtgrupp: Noorsootöötajad, õpetaja abid, lapsehoidjad, noorte tugispetsialistid, laste- ja noorte huvitegevuse juhid, samuti ka laste- ja noorte huvitegevusringide juhendajaid. Vabade kohtade olemasolul võivad osaleda ka lapsevanemad.

Õppekohti 18

Koolituse alustamise nõuded: Õppija on täisealine.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
• Valdab enesejuhtimise, eneseanalüüsi ja tööalase ning isikliku motivatsiooni säilitamise võtteid;
• kasutab suhtlemisel oma sotsiaalse võrgustiku ja erinevate meeskondadega efektiivse suhtlemise, enesekehtestamise ning konfliktide juhtimise ja lahendamise võtteid;
• järgib oma isikliku ja tööalase arengu, vaimse ja füüsilise tervise säilitamisel, elukestva õppe kavandamisel, muutuste ning tagasilöökidega toimetulekul positiivseid kohanemisstrateegiaid.
• Oskab märgata ja mõista laste ja noorte erivajadust ning käituda vastavalt olukorrale.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Koolitusjuht: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee; tel. 796 1549; 5346 1209

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja nimi *
Isikukood *
Isiklik E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Põhjendus ja lisainfo *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Emakeel *
Tööga hõivatus *
Õpin hetkel
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *
Käesolevaga kinnitan, et luban enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Statistikaametile ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks *