Aianduskoolide koostööprojekti kohtumine Jurmalas

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks Interreg Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools” (tõlge: Saa konkurentsivõimelisemaks väljaspool geograafilisi ja ajalisi piire! Maastikuehituse ühildatud kaugõppe moodulid, mis vastavad tööturu vajadustele ja pakuvad tõhusaid digitaalseid õppevahendeid).

Projekti esimene töökohtumine toimus 13. ja 14. juulil 2020 Lätis, Jurmalas Bulduri Aianduskoolis. Meie kooli olid esindamas direktor Kalle Toom, maastikuehituse juhtõpetaja Svea Soomets, eriala õpetaja Tiina Länkur, haridustehnoloog Katrin Uurman ning Interreg projekti koordinaator Lüüli Kiik.

Aija Livmane ja Rafaels Joffe tutvustavad Bulduri kooli

Visiidi käigus tutvuti Bulduri kooliga, mis viimase kolme aasta jooksul on teinud läbi kiire progressi ning jätkab muljetavaldavate plaanide elluviimist. Näiteks on kooli juures valmimas e-aed, milles hakkavad taimede kasvu jälgima robotid.

Valmiv e-aed

Sisustamisel on biotehnoloogia labor, kus juba praegu on koostöös aiandusettevõtetega käimas mitmeid uuringuid.

Kahe kooli õpetajate ja töötajate kohtumisel esitleti maastikuehtituse erialade õppekavade ja kutsestandardite võrdlemise tulemusi ning arutati projekti edasiste tegevuste detaile. Järgmine kohtumine Bulduri kooli esindajatega toimub septembri lõpus Räpinas, kui on toimumas maastikuehituse päevad.

Teade avaldati 17.07.2020