Aianduskoolide koostööprojekti kohtumine Jurmalas

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks Interreg Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools” (tõlge: Saa konkurentsivõimelisemaks väljaspool geograafilisi ja ajalisi piire! Maastikuehituse ühildatud kaugõppe moodulid, mis vastavad tööturu vajadustele ja pakuvad tõhusaid digitaalseid õppevahendeid).

Projekti esimene töökohtumine toimus 13. ja 14. juulil 2020 Lätis, Jurmalas Bulduri Aianduskoolis. Meie kooli olid esindamas direktor Kalle Toom, maastikuehituse juhtõpetaja Svea Soomets, eriala õpetaja Tiina Länkur, haridustehnoloog Katrin Uurman ning Interreg projekti koordinaator Lüüli Kiik.

Aija Livmane ja Rafaels Joffe tutvustavad Bulduri kooli

Visiidi käigus tutvuti Bulduri kooliga, mis viimase kolme aasta jooksul on teinud läbi kiire progressi ning jätkab muljetavaldavate plaanide elluviimist. Näiteks on kooli juures valmimas e-aed, milles hakkavad taimede kasvu jälgima robotid.

Valmiv e-aed

Sisustamisel on biotehnoloogia labor, kus juba praegu on koostöös aiandusettevõtetega käimas mitmeid uuringuid.

Kahe kooli õpetajate ja töötajate kohtumisel esitleti maastikuehtituse erialade õppekavade ja kutsestandardite võrdlemise tulemusi ning arutati projekti edasiste tegevuste detaile. Järgmine kohtumine Bulduri kooli esindajatega toimub septembri lõpus Räpinas, kui on toimumas maastikuehituse päevad.

ENG summary: Räpina School of Horticulture is a cooperation partner of Bulduri Horticulture School in the INTERREG Central Baltic project “Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools.”

The first workshop of the project took place on July 13 and 14, 2020 in Bulduri Horticultural School in Jurmala, Latvia. Our school was represented by headmaster Kalle Toom, head teacher of landscape gardening Svea Soomets, teacher of the specialty Tiina Länkur, educational technologist Katrin Uurman and coordinator of the INTERREG CB917 project Lüüli Kiik.

At the meeting of teachers and staff of the two schools, the results of the comparison of curricula and professional standards in the field of landscape gardening were presented and the details of further activities of the project were discussed. The next meeting with the representatives of Buldur School will take place at the end of September in Räpina, when the Landscape Gardening Days are taking place.

Teade avaldati/Published 17.07.2020