Aia ala kujundamine algajale

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 18.03. – 02.04. 2022

Õppepäevad: R-L, 18.-19.märts ja R-L, 1.-2.aprill
Maht: 30 ak tundi (24 kontakttundi)
Koolitaja: Tiina Länkur, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, praktik (kasutab koolitust läbi viies oma praktilisi kogemusi innustamaks osalejaid ideede rohkuse võimalustele ka tuleviku perspektiivis).

Sihtgrupp:  Aiandusliku või maastikuehitusliku erihariduseta tööturule sisenejad, kes ei oma aianduse eriala kompetentse.
Eraaia omanikud, kes soovivad omandada oskusi oma aia paremaks kujundamiseks.

Kursuse läbinu:
* Loeb haljastusplaani ja inventeerib planeeritavat aiaruumi;
* Kogub ja kannab kinnistuplaanile aia kujundamise lähteülesande;
* Jagab planeeritavat aiaruumi erineva otstarbega tsoonideks lähtuvalt tellija soovidele;
*  Orienteerub kujundusteemades ning olukordadest lähtuvalt leiab planeeritavale ruumile sobivaima;
* Valib ilutaimed, nimetab ja selgitab ilutaimede kasvunõudeid lähtudes planeeritavast aiaruumist ning värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtetest;
* Kujundab juhendamisel funktsionaalselt ja esteetiliselt toimiva väikeaia

Hind: 170€
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskohtade arv piiratud. Majutuskoha broneerib soovija ise vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.
Muud majutusvõimalused valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Registreerumine lõppenud.