Aia ala kujundamine algajale

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 26.03. – 10.04.2021 09.04. – 24.04.2021  TOIMUB veebikeskkonnas Teams

Õppepäevad: UUS AEG!  R-L, 9.-10.aprill ja R-L, 23.-24.aprill ÕPPEGRUPP TÄITUNUD!   

NB! Vastu tulles paljude kursusele soovijate soovidele avame ka teise õppegrupi.
II õppegrupi toimumise aeg: 16.04. – 01.05.2021 TOIMUB  veebikeskkonnas Teams
Õppepäevad toimuvad: R-L, 16. – 17.aprill ja R-L, 30.apr. – 1.mai
Maht: 30 ak tundi (24 kontakttundi)
Koolitaja: Tiina Länkur

Sihtgrupp:  Aiandusliku või maastikuehitusliku erihariduseta tööturule sisenejad, kes ei oma aianduse eriala kompetentse.
Eraaia omanikud, kes soovivad omandada oskusi oma aia paremaks kujundamiseks.

Kursuse läbinu:
 Loeb haljastusplaani ja inventeerib planeeritavat aiaruumi;
 Kogub ja kannab kinnistuplaanile aia kujundamise lähteülesande;
 Jagab planeeritavat aiaruumi erineva otstarbega tsoonideks lähtuvalt tellija soovidele;
 Orienteerub kujundusteemades ning olukordadest lähtuvalt leiab planeeritavale ruumile sobivaima;
 Valib ilutaimed, nimetab ja selgitab ilutaimede kasvunõudeid lähtudes planeeritavast aiaruumist ning värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtetest;
 Kujundab juhendamisel funktsionaalselt ja esteetiliselt toimiva väikeaia

Hind: 120€
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Ööbimisvõimalused (tasulised):

Aianduskooli õpilaskodu, tel. 53 33 35 54. Majutus broneerida vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust.

Räpina Hotell, tel 5300 3805, info@rapinahotell.ee

Haudmäe Apartment

Maarjamäe Holiday House

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Elukoha aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed