Aedniku kutseeksam 2013

Aednik I ja Aednik II kutseeksam toimub Räpina Aianduskoolis 26. ja 27. juunil 2013.

Kutseeksami osad:

1. teoreetiliste teadmiste test

2. taimede tundmine

3. praktilised tööd

Kutseeksami ajagraafik:

26. juuni – teoreetiliste teadmiste test ja taimede tundmine, algus kell 11.00

27. juuni – praktilised tööd, algus kell 8.00

Kutseeksamile registreerumine:

1. palun täitke vorm (https://docs.google.com/forms/d/13sRxwlCTVOdlPuHh8yggWfqJtJJbD_i7rBdffMi7wf8/viewform) kutseeksami sooritajale

2. digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus ning isikut tõendava dokumendi koopia palun saata elektroonselt katrin.uurman@aianduskool.ee hiljemalt 10. juunil 2013.

Aktsepteeritud on vaid elektroonselt esitatud dokumendid.

 

NB! Kutseeksami sooritamine on Räpina Aianduskooli aianduse eriala 2012. ja 2013. aasta lõpetajatele TASUTA!

 

Lisainfo aianduse ja maastikuehituse eriala juhtõpetajalt Katrin Uurmanilt ( katrin.uurman@aianduskool.ee)

Attachments:
Download this file (aednik_eksami_juhend.pdf)Aednik I ja II kutseeksami juhend 25 Kb 05/31/13 19:55
Download this file (Avaldus_aednik.doc)Avaldus kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks 38 Kb 05/31/13 19:45