Aedniku kutseala kutse (nooremaednik, tase 3 ja aednik, tase 4) taotlemine

Nooremaednik, tase 3 ja aednik, tase 4 kutseeksam Räpina Aianduskooli aianduse eriala lõpetajatele toimub 28.06.2017 algusega kl 9.00 Räpina Aianduskoolis.
Kutse taotlejal palun esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna kooli õppesekretärile e-posti aadressil anneli.hirmo@aianduskool.ee järgmised dokumendid:

Dokumentide esitamise tähtaeg on 22.06.2017.

Kutseeksam toimub kombineeritud eksamina ning koosneb järgmistest osadest:

  1. teoreetiliste teadmiste e-test;
  2. taimmaterjali tundmine;
  3. praktilised tööd – 3 kompleksülesannet puuviljanduse, köögiviljanduse ja iluaianduse valdkondadest.

Eksami ajakava täpsustamisel.
Eksami korralduse kohta saab rohkem infot Räpina Aianduskooli aianduse eriala juhtõpetajalt Anu Käär anu.kaar@aianduskool.ee.

Tutvu:
Kutsestandardid Nooremaednik, tase 3; Aednik, tase 4